Kanttia2 on Oululainen arkkitehtitoimisto, jolle suunnittelussa etusijalla ovat kauneus, kestävyys ja käytännöllisyys. Toimitusjohtaja Markus Haapsaarella on selkeät näkemykset toiminnalle. “Haluamme parantaa ihmisten onnellisuutta ja elämänlaatua rakennusten kautta. Emme vain suunnitella kylmiä seiniä ja kattoja, vaan sitä elämää jota seinien sisällä on.”

Kanttia2:n hankkeet ovat suuria, jolloin tärkeimpien työkalujen, eli tietokoneiden ja ohjelmistojen, täytyy olla kunnossa. Haapsaari kokee, että heidän vahvan ammattitaitonsa lisäksi teknologinen edelläkävijyys ja rohkeus yrittää avaavat heille uusia mahdollisuuksien ovia. Visiona on olla 10 vuoden päästä yksi Euroopan merkittävimmistä arkkitehtitoimistoista, sekä olla myös mukana isoissa ja mielenkiintoisissa rakennushankkeissa ympäri maailmaa.

“Teknisen kehityksen omaksuminen toimii yhtenä avaintekijänä tämän tavoitteen saavuttamisessa.”

IT-ylläpidon toimivuus ja nopea reagointiaika ovat Haapsaaren mukaan heille elintärkeitä, koska yrityksessä käytetyt ohjelmistot toimivat tiimiympäristössä verkossa. Tämä luo omat haasteensa. Jos ohjelmisto kaatuu eikä ongelmaa heti ratkaista, saattaa työskentely pahimmassa tapauksessa pysähtyä kokonaan sen seurauksena. “Tiiviin yhteistyön ansiosta Musta-Pekan porukalla on selkeä käsitys meillä käytetystä laite- ja ohjelmistoympäristöstä, eivätkä tämänkaltaiset pysähdykset ole kestäneet kuin maksimissaan muutamia tunteja, mikä on ihmeiden ihme”. IT-ylläpidon ulkoistaminen on virtaviivaistanut ja nopeuttanut yrityksen päätoimintaa, joka taas peilautuu liiketoiminnan tehostumisena.

” Toki tietotekniikassa on ilmennyt haasteita ja ongelmia niin kuin tekniikassa aina, niinhän se on elämässäkin, mutta ratkaisut on keksitty aina todella nopeasti.”

Haapsaari arvostaa sitä, että yhteyshenkilö on pysynyt samana alusta asti. Kun yrityksen toimintaympäristö on tuttu, osataan ongelmia ratkaisemisen lisäksi myös ennaltaehkäistä. Samalla säästyy paljon aikaa. “Ei tarvitse haaveilla, että sitten kun on vielä enemmän varaa sijoittaa IT-ylläpitoon niin lähdettäisiin vaihtamaan. Nykyinen systeemi on todella toimiva ja olemme erittäin tyytyväisiä.”

Tutustu muihin asiakastarinoihin >>