JKT-Vuokratrukit Oy on suomalainen perheyritys joka tarjoaa trukkien vuokraus-, myynti- sekä huoltopalveluita jo 20 vuoden kokemuksella. Toimitusjohtaja Kimmo Törmänen painottaa, että yrityksen lähtökohtana on asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen. – Työt tehdään muille niin kuin niiden haluttaisiin tehtävän meillekin. Emme halua tavoitella mitään maksimaalista liikevoittoa, vaan asiat tehdään oikein, reilusti ja oikealla asenteella.

Törmänen on itse tehnyt yritykselleen toiminnanohjausjärjestelmän joka toimi käytännössä erittäin hyvin, ja toimii edelleenkin. Toiminnanohjausjärjestelmä on ollut vain Törmäsellä itsellään käytössä. – Mulla heräsi visio, että haluan tehdä siitä vielä laajemman niin, että sitä pystyttäisiin hyödyntämään myös kentällä. Siinä Mustapekan porukka astui kuvioihin.

Tavoite oli selkeä. Törmänen halusi tehostaa huollon puolta sekä helpottaa kenttätoimintaa ja sisäänostoprosessia. Myös markkinoinnille tehtiin oma osionsa, joka mahdollistaa ulkopuolisen myyjän palkkaamisen. Kun myyjällä on helpot työvälineet, on se avaimena onnistumiseen.

Valmiiksi tuotteistetut ohjelmistot tuntuivat liian kankeilta, eivätkä sopineet JKT:n tarpeisiin. Vaikka räätälöidyn toiminnanohjausjärjestelmän luominen viekin hieman enemmän aikaa, kokee Törmänen sen tuovan yritykselle erityistä arvoa ja toimivan selkeänä etulyöntiasemana toimialalla. Kustannustehokas järjestelmä herätti myös maahantuojaorganisaation huoltopäällikön huomion, joka aikookin tulla testaamaan sitä heti kun mahdollista.

” Asiointi muualla väkinäistä, teillä helppoa koska haluatte oikeasti löytää ratkaisuja ja saada tietoa asiakasyrityksestä ja kokonaisuudesta jota haetaan. Ratkaisee että olette mukana täydellä ajatuksella ja sydämellä. Silloin on mukava tehdä yhteistyötä.”

Tutustu muihin asiakastarinoihin >>